Спин студио

Што нудиме?
Репарација и реупотреба на стар мебел во нови и уникатни парчиња, со што се дава нов живот на мебелот кој инаку би завршил како отпад
Најбарани производи/услуги:
Столици, фотељи, маси
Каде и како може да ги купиш нашите производи/услуги?
Онлајн нарачки преку нашите социјални медиуми (Instagram и Facebook)
Информации за достава:
Лична достава до купувачот
Што точно може да селектираш со нас?
Како функционира?

Главна цел на нашиот бизнис е зголемување на еколошката свест кај луѓето за процесите на рециклирање , реупотреба и репарација, како и намалување на отпадот, каде што најчесто завршува поголемиот дел од стариот мебел. Исто така кај нас за жал некогаш стариот мебел завршува и како огревно средство во некои домови или пак се пали на отворени депонии со што се испуштаат токсични супстанци кои се многу штетни за здравјето на човекот , па со овие процеси на некој начин директно влијаеме и на намалување на загадувањето на воздухот, кој станува сериозен проблем во нашата земја. Уште една од главните цели на Спин е задржување на сентименталната вредност која луѓето ја имаат со некое посебно парче мебел, како и културната вредноста на ваков тип на мебел кој денеска се заменува со сериско производство од нееколошки материјали. Потребата да се даде еден еколошки пристап при дизајнирањето мислам дека станува се поважна, па спојот на уникатниот дизајнот и еколошкиот пристап се главните карактеристики на СПИН. Важна цел во овој зелен бизнис е и зачувување на традиционалните занаети, кои се повеќе изумираат за жал,а тоа го правиме преку вклучување на традиционални занаетчии (столари, тапетари, бравари, ткајачки и сл) кои што со својот професионален пристап ги реализираат нашите дизајни. Во процесите на дизајнирање на парчињата некогаш се вклучуваат и млади уметници и дизајнери, со што им оставаме простор да остават уникатен печат во изработката на некои од парчињата на СПИН.

No items found.

Интересен податок

,,
една од главните цели на Спин е задржување на сентименталната вредност која луѓето ја имаат со некое посебно парче мебел, како и културната вредноста на ваков тип на мебел кој денеска се заменува со сериско производство од нееколошки материјали.

Спин Студио ја има добиено етикетата за Општествен придонес бидејќи дел од стариот мебел го донира на социјално загрозени семејства преку хуманитарната органицазија АЦТ Македонија.
Сите или поголем дел од производите се потполно рачно изработени или пак некој дел од процесот на производство вклучува рачна изработка. Рачно изработените производи имаат посебна душа и уникатност за разлика од оние направени преку индустриски процес, и потребно е повеќе време и труд за нивната изработка.
Бизнис предводен од минимум 60% жени. Во нашето општество, а и на глобално ниво, водењето бизнис често се смета како работа на мажите. Затоа сакаме да го урнеме стереотипот дека успешен бизнис може да водат само мажи и да ги истакнеме бизнисите кои се во сопственост и под менаџмент на жени.
Локално произведено во границите на Р. Македонија. Производите направени во нашата земја придонесуваат за развојот на локалната економија и потенцијално ја намалуваат количината на емисии од јаглерод диоксид кои би се генерирале при транспортот на увезени производи.
Ниту производите ниту пакувањето не содржат никаков вид на пластика добиена од фосилни горива. Пластичниот отпад и екстракцијата на фосилни горива претставуваат огромни проблеми на денешницата, затоа ние ги поддржуваме бизнисите кои прават напори да користат алтернативни материјали за производство и амбалажа.

Пронајди нè на мапата

Предлог блогови за читање

Стани дел од мрежата на зелени и општествено одговорни бизниси

Имаш свој бизнис од овој тип, или можеби знаеш за некој друг бизнис кој би бил соодветен да го вклучиме?
Приклучи се
Рачна изработка
Предводено од жени
Локално производство
Без пластика