Ателје Ирина Тошева

Што нудиме?
Одржлива мода од свои лични модни колекции и по мерка
Најбарани производи/услуги:
/
Каде и како може да ги купиш нашите производи/услуги?
Во модното ателје во Скопје на Кеј 13ти ноември, 20/21 (види ја мапата подолу) и онлајн нарачки преку мојата веб-страница
Информации за достава:
Подигнување на производите од ателјето и достава по карго низ цела држава
Што точно може да селектираш со нас?
Како функционира?

„Ирина Тошева“ e бренд препознатлив по тоа што излегува од класичното поимање на модата како примарно естетска и навлегува во општественото, етичкото и еколошкото поимање, создавајќи облека која е многу повеќе од чисти линии и следење на трендови. Презентира една/две модни колекции годишно во лимитирани единици, изработува облека по мерка, костимографија за театарски претстави, реклами и спотови. Нуди менторски и консултантски услуги во различни проекти, едуцирајќи идни модни дизајнери како да работат одржливо уште од почетоците. Работата на брендот е заснована на Агендата 2030 на Целите за одржлив развој. Користи еколошки материјали, алтернативи на памукот и материјали со различни сертификати со кои се потврдуваат еколошките, токсиколошките и социјалните критериуми. Склучува партнерства со различни организации, вклучува маргинализирани лица во презентациите и кампањите и обединува креативни дејци и индустрии во изработката на колекциите.

No items found.

Интересен податок

,,
Модата е многу повеќе од убави фустанчиња.

Ателјето Ирина Тошева ја има добиено етикетата за Општествен придонес бидејќи склучува партнерства со различни организации, вклучува маргинализирани лица во презентациите и изработката, донира процент од продажба од етикетата за миленици за заштита на бездомни животни.
Локално произведено во границите на Р. Македонија. Производите направени во нашата земја придонесуваат за развојот на локалната економија и потенцијално ја намалуваат количината на емисии од јаглерод диоксид кои би се генерирале при транспортот на увезени производи.
Бизнис предводен од минимум 60% жени. Во нашето општество, а и на глобално ниво, водењето бизнис често се смета како работа на мажите. Затоа сакаме да го урнеме стереотипот дека успешен бизнис може да водат само мажи и да ги истакнеме бизнисите кои се во сопственост и под менаџмент на жени.
Сите или поголем дел од производите се потполно рачно изработени или пак некој дел од процесот на производство вклучува рачна изработка. Рачно изработените производи имаат посебна душа и уникатност за разлика од оние направени преку индустриски процес, и потребно е повеќе време и труд за нивната изработка.
Ниту производите ниту пакувањето не содржат никаков вид на пластика добиена од фосилни горива. Пластичниот отпад и екстракцијата на фосилни горива претставуваат огромни проблеми на денешницата, затоа ние ги поддржуваме бизнисите кои прават напори да користат алтернативни материјали за производство и амбалажа.
Производи кои не содржат никакви состојки од животинско потекло. Начин на исхрана и живот со кој се избегнува било каква грубост над животните, нивно искористување или искористување на нивните производи за храна, облека и друга намена. Затоа сакаме да им помогнеме на поединците во потрага по вакви производи лесно да ги препознаат бизнисите со таква понуда.
Производи кои не содржат месо, риба, морски плодови и други состојки кои се добиваат со убивање на животни. Начин на исхрана и живот со кој се избегнува конзумирање на месо и некои други животински производи како на пример салото, од различни причини (етички, еколошки и сл.). Затоа сакаме да им помогнеме на поединците во потрага по вакви производи лесно да ги препознаат бизнисите со таква понуда.
Придонес кон општеството и животната средина. Бизниси кои донираат дел од својот профит во хуманитарни цели или иницијативи за заштита на животната средина, или пак директно се вклучуваат во такви акции со донирање на производи/услуги или одвојување дел од своето време за да помогнат.
Органски производи или производи кои содржат состојки од органско потекло. Под органски производи се подразбираат оние кои се произведени без употреба на хемиски пестициди, ѓубрива, хербициди и други хемикалии, или пак без рутинираната употреба на антибиотици и хормони за раст доколку станува збор за добиток. Со оваа вредност сакаме да им го олесниме изборот на купувачите кои се грижат за одржување на своето здравје и здравјето на почвата преку користење нa органски производи.

Пронајди нè на мапата

Предлог блогови за читање

Стани дел од мрежата на зелени и општествено одговорни бизниси

Имаш свој бизнис од овој тип, или можеби знаеш за некој друг бизнис кој би бил соодветен да го вклучиме?
Приклучи се
Локално производство
Предводено од жени
Рачна изработка
Без пластика
Веганско
Вегетаријанско
Општествен придонес
Органско